Navigace


Pozvánka na členskou schůzi

Právě probíhá projekt: Šetrné zpracovávání ovoce ze Slavkovského bojiště

 

Název programu: Operační program  Zaměstnanost

Název výzvy: Výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. - OPZ - Podpora sociálního podnikání (II.)

Název projektu: Šetrné zpracovávání ovoce ze Slavkovského bojiště

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015463

Projekt je zaměřen na vytvoření nové sociálně-podnikatelské aktivity organizace Úsilí - zaměstnanecké družstvo, která prostřednictvím zaměstnávání dlouhodobě znevýhodněných osob z území MAS Slavkovské bojiště zpracovává místní produkci ovoce. Záměrem je podpora znevýhodněných osob a také produkce místních výrobků, které budou v souladu s aktuálními trendy zdravého životního stylu.

Obsahem sociálně-podnikatelské aktivity je zpracování ovoce, zeleniny a bylinek formou sušení a zavařování. Zpracovávané plodiny jsou vykupovány od lokálních pěstitelů. Mimo hlavní sezónu se sociální podnik zaměřuje na výrobu bylinných čajů, mastí, olejů a tinktur z nasušených bylin, solí do koupele s nasušenými květy, balení sušeného ovoce a výrobu koření z nasušených bylin a zeleniny. Vytvořené produkty (džemy, zavařeniny, sušené ovoce, bylinné čaje, koření a masti) prodáváme v kavárnách, obchodech se zdravou výživou a na e-shopu (www.boziii.cz). V současné době jednáme o dlouhodobé spolupráci s novým e-shopem https://eshop.mamechut.cz/e-shop/. Postupně se nám daří budovat stálou klientelu, která pravidelně nakupuje naše výrobky. V dalším období budeme klást důraz na vytvoření kvalitní regionální značky.