NavigaceO NÁS

Úsilí - zaměstnanecké družstvo bylo založeno v březnu 2014 v rámci projektu Vytváření zaměstnaneckých družstev na venkově jako nástroj boje proti hospodářské krizi. Projekt je realizován Ústavem sociálních inovací, o.p.s. v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Do projektu byli vybráni uchazeči o zaměstnání a zájemci o zahájení vlastního podnikání z Jihomoravského kraje, kteří se zúčastnili vzdělávacího kurzu Základy podnikání. V rámci tohoto kurzu si účastníci zpracovali vlastní podnikatelský plán a dozvěděli se, jaké kroky jsou nezbytné pro správné nastartování podnikatelské činnosti.

Několika úspěšným absolventům kurzu projekt umožňuje ověřit si svůj podnikatelský záměr po dobu 6 až 12 měsíců v reálném tržním prostředí, a to prostřednictvím zaměstnaneckého družstva.

Na těchto webových stránkách najdete prezentace jednotlivých podnikatelů a nabídku jejich služeb.