Navigace


O NÁS

Úsilí - zaměstnanecké družstvo bylo založeno v březnu 2014 v rámci projektu Vytváření zaměstnaneckých družstev na venkově jako nástroj boje proti hospodářské krizi. Projekt byl realizován Ústavem sociálních inovací, o.p.s. v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Do projektu byli vybráni uchazeči o zaměstnání a zájemci o zahájení vlastního podnikání z Jihomoravského kraje, kteří se zúčastnili vzdělávacího kurzu Základy podnikání. V rámci tohoto kurzu si účastníci zpracovali vlastní podnikatelský plán a dozvěděli se, jaké kroky jsou nezbytné pro správné nastartování podnikatelské činnosti. Několika úspěšným absolventům kurzu projekt umožnil ověřit si svůj podnikatelský záměr po dobu 6 až 12 měsíců v reálném tržním prostředí, a to prostřednictvím zaměstnaneckého družstva.

V červenci 2020 Úsilí - zaměstnanecké družstvo zahájilo nový projekt Šetrné zpracovávání ovoce ze Slavkovského bojiště (CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015463) zaměřený na vytvoření nové sociálně-podnikatelské aktivity a zpracovává místní produkce ovoce, zeleniny a bylin. Viz AKTUALITY.