NavigaceVÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ

Martina Schichová

„Pomoz mi, abych to dokázal sám.”        Maria Montessori

Jmenuji se Martina Schichová. Již od útlého mládí jsem více vynikala v humanitních oborech, a to zejména v českém jazyce a následně i v jazyce anglickém a francouzském. Postupně jsem si ke studiu jazyků vytvořila velmi kladný vztah a zjistila jsem, že by mě velmi bavilo a zároveň i obohacovalo předávat tyto znalosti dále. Proto jsem se přihlásila na Masarykovu univerzitu, Pedagogickou fakultu, obor Učitelství pro český jazyk a literaturu, anglický jazyk a literaturu a francouzský jazyk a literaturu. Fakultu jsem úspěšně absolvovala a po 10leté praxi jsem se rozhodla, že zúročím své zkušenosti v soukromé výuce cizích jazyků.

NABÍDKA

Nabízím soukromou výuku anglického, francouzského a českého jazyka všech jazykových úrovní a pro jakoukoliv věkovou kategorii. Mou službu mohou využívat zájemci o obchodní angličtinu/francouzštinu, jednotlivci nebo skupiny, studenti ZŠ, SŠ (příprava na úspěšné složení maturitní zkoušky, popř. mezinárodního certifikátu), VŠ, pracující, senioři, matky na rodičovské dovolené.

Svůj názor na výuku si mohou studenti udělat v průběhu tzv. ukázkové hodiny, která jim bude nabídnuta, popřípadě tu mohou vyjádřit své potřeby a cíle.

VZDĚLÁNÍ

MASARYKOVA UNIVERZITA v Brně, 1999 - 2006 (Pedagogická fakulta, magisterský obor – Anglický jazyk a literatura, Český jazyk a literatura, Francouzský jazyk a literatura, obory ukončeny státní zkouškou)

Státní jazyková škola, Brno 1998 – 1999 (anglický a francouzský jazyk)

OA a VOŠE, Svitavy, 1994 – 1998

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

Klasické a španělské gymnázium, Vejrostova 2, Brno. Od roku 2005 (výuka anglického a francouzského jazyka).

Výuka kurzů obchodní angličtiny (např. GF Instruments Brno atd.)

Půlroční stáž v Portugalsku, studium pedagogiky a výuka anglického jazyka.

KONTAKT

Martina Schichová
Tel.:
+420 775 252 606
e-mail: martina.schichova@seznam.cz
Boskovice a okolí

CENÍK

Cena zahrnuje:
- čas na přípravu
- cestu za zákazníkem
- potřebný výukový materiál

cena za 45 minutcena za 90 minut (vcelku)
1 osoba300 Kč500 Kč
2 osoby400 Kč600 Kč
skupina 3 osob a více450 Kč650 Kč

Základní cena pro 1 zákazníka za jednu vyučovací hodinu je 300 Kč. Pokud si zákazník zvolí 2 vyučovací hodiny za sebou, tedy 90 minut, bude mu nabídnuta cena 500 Kč. Výhodou delší časové dotace je zvládnutí většího rozsahu učiva, více prostoru na jeho procvičení a v neposlední řadě rychlejší posun do vyšší úrovně znalosti cizího jazyka.